20/6/16

ART AWARD 2016

This is the Art Award our students had for being so good artists. Congratulations to everyone!

Este é o diploma de plástica que os nenos e nenas tiveron por ser tan bos artistas. Noraboa a todos e a todas!

7/6/16

WORKING WITH CLAY

We were working with clay. It is very fun. We made a magnet to put in our fridge or whatever we want. We had some difficulties but at the end... We did it!Look!

Estivemos traballando con arxila. É moi divertido. Fixemos un imán para poñer na nosa neveira ou onde queiramos. Tivemos algunha dificultade pero ao final...Fixémolo! Mirade!

                             

2/6/16

GOOD LUCK, WILL!

On these days we say goodbye to Will. The last day we gave him a present made by all the students with photos. Thank you Will for your help and GOOD LUCK!!!

Nestes días dixémoslle adeus a Will.O derradeiro día démoslle un regalo feito por todos os nenos e nenas con fotos. Grazas Will e BOA SORTE!!!


28/5/16

A SPECIAL TAPE

Primary 2nd and 4th students were working with a special tape that painters use. In Spanish is called "cinta de carrocero", in English "masking tape". They had to put the tape doing a composition. Then they painted. At the end they removed the tape to see the result. They liked working with this material. Look!

Os nenos e nenas de 2º e de 4º de primaria estiveron traballando cunha cinta especial que usan os pintores. En español chámase "cinta de carrocero", en inglés "masking tape". Tiñan que poñer a cinta facendo unha composición. Ao final tiñan que quitar a cinta para ver o resultado. Gustoulles utilizar este material. Mirade!


10/5/16

DRAWING WITH WATERCOLOUR PENCILS

Look what we were doing! We worked with watercolour pencils. We coloured a drawing with flowers and we prepared a bookmark for the Book Day.

Mirade que estivemos facendo! Traballamos  con cores acuarelables. Pintamos un debuxo de flores e preparamos o noso marcapáxinas para o Día do libro.Primary 4th students worked with watercolour pencils too. Mirade!

Os nenos e nenas de 4º de primaria tamén traballaron con cores acuarelables. Look!

MANDALAS. THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

We were drawing some mandalas. We had to complete them.
Next day Will told us the tale "The very hungry caterpillar" and then we made a drawing about the story.

Na hora de plástica debuxamos unha mandalas que estaban incompletas. Noutra sesión, Will contounos o conto de The very hungry caterpillar (A oruga glotona) e logo fixemos un debuxo do contiño.9/5/16

RECYCLING PROYECT

Primary 2nd students made this beautiful caterpillar for A.M.A. Look, it was a bit difficult but they did it. Congratulations!

Os nenos e nenas de 2º de primaria fixeron este bonito gusano para A.M.A. Mirade, era un pouco difícil pero fixéronno. Noraboa!