7/4/17

EASTER EGG HUNT

In our bilingual sections (P.E and Art), we thought it was a great idea to do an Easter Egg Hunt. Primary 3rd and 4th children participated and enjoyed very much.
Thank you to all the teachers that help Pedro and me to do this activity: Loli, Fina Blanco, Begoña and Concha. Thanks to Angélica, Marita, Paula and Noemi too.

Look at the photos:


Nas nosas seccións bilingües (E.F. e Plástica) pensamos que era unha boa idea facer unha búsqueda de ovos de Pascua. Os nenos e nenas de 3º e 4º de primaria participaron e se divertiron moito.
Grazas a todos os mestres que nos axudaron a Pedro e a min a facer esta actividade: Loli, Fina Blanco, Begoña e Concha. Grazas tamén a Angélica, Marita, Paula e Noemi.

Mirade as fotos:

5/4/17

WHAT A SURPRISE!

Today we have got a great surprise! Someone came to visit us, she was a very special person for us. She was Miri Franco, the painter we painted her paintings. It was fantastic!
The children asked her lots of questions and they show her a book they had done. Miri liked the exposition we have got in the corridor with her paintings and told us about her favourite painting...
Besides she invited us to visit her studio, the place where she paints. So perhaps on the third term we can go and visit her!

THANK YOU MIRI FOR VISITING US AND COME BACK WHEN YOU WANT!!!

Hoxe tivemos unha sorpresa! Alguén veu visitarnos, unha persoa especial para nós. Era Miri Franco, a pintora que pintara os cadros que nosotros reproducimos. Foi xenial! Os nenos/as preguntáronlle moitas cousas e lle ensinaron un libro que fixeran. A Miri gustoulle a exposición que temos no corredor cos seus cadros e contounos cal era o seu cadro favorito...
Ademais invitounos a visitar o seu estudio, o lugar onde ela pinta. Así que ao mellor no terceiro trimestre podemos ir e visitala nós.

GRACIÑAS MIRI POLA TÚA VISITA E VOLTA CANDO QUEIRAS!!!
21/3/17

EASTER IS COMING!!!

Imos diseñar o noso propio ovo de Pascua. Esperamos que vos gusten!

Let's design our Easter Eggs. We hope you like them!19/3/17

MIRI FRANCO'S PAINTINGS

Here they are! These are the paintings we did. Do you like it?

Aquí están. Estes son os cadros que fixemos. Gústanvos?


7/3/17

MARUJA MALLO

Let's learn about a new painter, another woman. Are you ready? Click on her photo if you want to know more about her.

Imos aprender sobre outra pintora. Estades preparados? Clicade na imaxe se queredes saber máis sobre ela.The title of this painting is "Concorde".
O título deste cadro é "Concorde"


22/2/17

ARTPO PAINTINGS

We liked all the painting we saw, but we are going to work with Miri Franco's paintings. Here you can some photos. In the next post you'll see our beautiful paintings!

Gustáronnos todos os cadros que vimos pero imos traballar cos de Miri Franco. Aquí podedes ver algunhas fotos. Na próxima entrada veredes os nosos bonitos cadros!