7/10/16

SURPRISE!

Temos unha nova Sección Bilingüe na área de Educación Física (P.E.). Pedro, o profe desta materia, comeza co alumnado de 4º de primaria!!!

5/10/16

AUTUMN

We are in Autumn. I like this season. Do you? We learned some words related to it. Did you know that Americans say Fall instead of autumn?

Estamos no outono. Gústame esta estación. E a ti? Aprendemos algunhas palabras sobre ela. Sabíades que os americanos din "Fall" en lugar de "Autumn"?

3/10/16

OUR PROJECTS

These are our first projects. Do you like them?

Estes son os nosos primeiros traballos. Gústanvos?


26/9/16

THE DOT

OUR ASTRONAUTS

Our rockets are finished. Now it's time to design the astronaut who drives the rocket... Can you imagine who is it? Yes, we are! Look at the photos!

As nosas naves están rematadas. Agora é tempo de deseñar ao astronauta que conduce a nave... Podedes imaxinar quen é? Si, somo nós! Mirade as fotos!


14/9/16

MY ROCKET

This is our first Project this school year. We are going to design our own rocket, we are designers! That's fun! We need cards, paper, scissors, pencil, rubber... and our imagination! Let's start!

Este é o noso primeiro proxecto este ano. Imos deseñar a nosa propia nave espacial, imos ser deseñadores! É divertido! Precisamos cartolinas, papel, tesoiras, lápiz, goma... e a nosa imaxinación! Imos comezar!