9/11/16

OUR HEDGEHOGS

Do you like autumn? This little animal like it too. It an hedgehog.

Gostache o outono? A este pequeno animal tamén. É un ourizo.


31/10/16

MUSHROOMS 2016

We made a big interactive book about mushrooms to participate in the contest about this typical autumn food and...We won a prize. We are very happy!!!

Fixemos un gran libro interactivo sobre os fungos e cogomelos para participar no concurso sobre esta típica comida de outono e ... gañamos un premio. Estamos moi ledos!!!
This is our book.

Este é o noso libro.


Look at this photo. We are collecting the prize.

Mirade a foto. Estamos recollendo o premio.

26/10/16

PUMPKIN AND BASKET

We were painting a pumpkin for Halloween and we made a baskets for Chestnut Day. We were very busy. Look at the photos!

Pintamos unha cabaza para Halloween e fixemos unhas cestas para o Magosto. Estivemos moi atarefados. Mirade as fotos!

7/10/16

SURPRISE!

Temos unha nova Sección Bilingüe na área de Educación Física (P.E.). Pedro, o profe desta materia, comeza co alumnado de 4º de primaria!!!

5/10/16

AUTUMN

We are in Autumn. I like this season. Do you? We learned some words related to it. Did you know that Americans say Fall instead of autumn?

Estamos no outono. Gústame esta estación. E a ti? Aprendemos algunhas palabras sobre ela. Sabíades que os americanos din "Fall" en lugar de "Autumn"?

3/10/16

OUR PROJECTS

These are our first projects. Do you like them?

Estes son os nosos primeiros traballos. Gústanvos?